dilluns, 29 de març de 2010

Xarxa d'experiències d'exit d'ambientalització.


El C.P. Cervantes ha participat en la Xarxa d'experiències d'exit d'ambientalització amb l'experiència L'AIGUA AL C.P. CERVANTES.

El Programa de Centres Ecoambientals complirà amb aquest el seu sisè any de funcionament. Aquests sis anys suposen un període de temps important que s’han traduït en una dilatada trajectòria ambiental dels centres educatius de les Illes Balears.
Cal atribuir tot el protagonisme d’aquest període als coordinadors/res ambientals, amb el suport de les seves comissions, que han impulsat i liderat els diferents projectes d’ambientalització que han estat duts a terme per la il·lusió i el compromís amb el medi ambient i, sobre tot, per unes conviccions fortament arrelades entre el col·lectiu.
Aquest interval de temps ha resultat extraordinàriament fèrtil quant a experiències d’ambientalització. Algunes d’elles han transcendit respecte del centre educatiu i s’han pogut conèixer i difondre fora de la comunitat educativa i a altres centres. Altres, per contra, no han esta suficientment divulgades i tot i la seva vàlua, han quedat restringides a àmbits molt limitats.
Amb la idea d’establir xarxes, de compartir el coneixement, de ser referència per altres, us volem fer arribar una iniciativa consistent en convidar a cada un dels centres educatius inscrits en el Programa de Centres Ecoambientals a donar a conèixer aquella iniciativa ambiental, aquella acció que ha tengut més èxit en el centre i de la qual se n’ha extret el major grau de satisfacció i d’incidència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Todos los comentarios que se realicen no serán publicados al instante. Por seguridad, antes serán revisados para su aprobación.

Tots els comentaris que es realitzin no seran publicats al moment. Per seguretat, abans seran revisats per a la seva aprovació.