dilluns, 10 de gener de 2011

WebQuest "El bosc"


El bosc

El tema principal d’aquest curs com a Centre Ecoambiental és "El Bosc".

L’Assemblea General de Nacions Unides ha declarat l’any 2011 com "ANY INTERNACIONAL DELS BOSCOS".

Els incendis produïts en els últims mesos en les Illes Balears, entre els Benirràs i Sant Antoni de Portmany, ens fa ser més reflexius i crítics davant les accions de certes persones que no respecten el seu entorn, fan foc en zones no autoritzades, tiren escombraries, papers, plàstics, ampolles, etc. en les pinedes.

Els boscos de l’illa d’Eivissa són una font de bellesa natural, si no els conservem i els cuidem apareixerà la desertització, molts animals i plantes moriran, la riquesa d’aquest ecosistema desapareixerà. Per no perdre aquesta riquesa natural és important reforçar des de l’escola i des de casa els hàbits de reciclatge i de protecció de l’entorn natural.

Objectius:

• Identificar els principals elements del bosc i comprendre les seves característiques des de l’anàlisi de la seva organització i interaccions.
• Analitzar algunes intervencions de les persones en el bosc, valorar-les críticament i adoptar un comportament de defensa i recuperació de l’equilibri ecològic i conservació del bosc.
• Conèixer el cicle vital dels animals i de les plantes del bosc.
• Discriminar els fenòmens atmosfèrics i el cicle de l’aigua.
• Participar en activitats de grup adoptant un comportament responsable, constructiu i solidari.
• Identificar, plantejar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb els elements del bosc, formulant conjectures, utilitzant estratègies de recerca i tractament de la informació, explorant solucions alternatives, prenent decisions, presentant conclusions i valorant des de la reflexió el propi procés d’aprenentatge.
• Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir informació i com a instrument per aprendre i compartir coneixement.


FONT: Recursos Educatius

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Todos los comentarios que se realicen no serán publicados al instante. Por seguridad, antes serán revisados para su aprobación.

Tots els comentaris que es realitzin no seran publicats al moment. Per seguretat, abans seran revisats per a la seva aprovació.